SuAndi, Ahmed Sheikh, Paula Sorhaindo, Muhammud Yusuf